Disseny Participatiu

Quan es dissenyen sistemes per a gent amb necessitats especials, és important que aquests individus estiguin inclosos com a informadors en el procés de disseny. En aquest projecte, per a la definició de les narratives i el contingut interactiu, es van dur a terme 5 sessions de Disseny Participatiu, on quatre nens amb Autisme d’Alt Nivell funcional van aportar les seves idees.

2nd_PD_Session 3rd_PD_Session

1st_PD_Session