L’entorn

L’entorn virtual és un món on quatre regions diferents s’uneixen: una zona de gespa amb un estany, una zona deserta amb petits tolls de lava i una zona de la tundra congelada. Un camí empedrat travessa aquest món. Les diferents zones van ser proposades pels nens durant les sessions de disseny participatiu i adaptades per oferir un món ric i interessant en la gran projecció circular de 6 metres. Es van fer esforços per crear un ambient que s’assemblés al món descrit pels nens a les sessions de disseny participatiu. Creiem que la inclusió dels continguts generats pels individus de la població objectiu és una manera de crear un ambient que sigui agradable i interessant per a aquest grup específic d’usuaris.

lands_of_fog_environment