Contacte

upf_word_imp

Full-Body Interaction Lab

El Full-Body Interaction Lab és part del grup d’investigació CMTech i pertany al Departament de Tecnologies de la Informació y les Comunicacions (DTIC) de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). La investigació del Full-Body Interaction Lab està encapçalada per el Dr. Narcís Parés  y es focalitza en la Interacció Nen-Ordinador, específicament en l’ús de tot el cos com a mitjà per a interactuar amb la tecnologia. Les principals àrees d’investigació estan relacionades amb tecnologies per a necessitats especials, aprenentatge i activitat física.

Per a més informació o per si estan interessats en participar amb nosaltres contactin amb el Dr. Narcís Parés: narcis.pares @ upf.edu